X

StreamLine TV sender lyden fra TV-en direkte til høreapparatene i Dolby Digital kvalitet. Den tilbyr intuitiv, helautomatisk håndtering for å gi deg en førsteklasses trådløs lytteopplevelse.

Kan brukes av flere

StreamLine TV tilbyr en enkel måte å se TV med familien på, hvis det er flere i familien som bruker høreapparat. Flere brukere kan benytte direkte streaming fra StreamLine TV samtidig, såfremt de har kompatible Signia høreapparater.

StreamLine TV tilbyr en enkel måte å se TV med familien på, hvis det er flere i familien som bruker høreapparat. Flere brukere kan benytte direkte streaming fra StreamLine TV samtidig, såfremt de har kompatible Signia høreapparater.
Ved å bruke Signia app kan brukeren enkelt starte og sette TV-streamingen på pause, samt justere volumet som han/hun ønsker uten behov for brukerkontroll på høreapparatet.

Enkel fjernjustering via app

Ved å bruke Signia app kan brukeren enkelt starte og sette TV-streamingen på pause, samt justere volumet som han/hun ønsker uten behov for brukerkontroll på høreapparatet.

Mer om Signia app

Kompatibilitet med andre Signia tilkoblingsteknologier

StreamLine TV er kompatibel med andre streaming-teknologier som Signia tilbyr. Så brukeren kan godta et innkommende anrop mens han/hun ser TV, og streamingen fra TV-en vil automatisk bli satt på pause.

StreamLine TV er kompatibel med andre streaming-teknologier som Signia tilbyr. Så brukeren kan godta et innkommende anrop mens han/hun ser TV, og streamingen fra TV-en vil automatisk bli satt på pause.

StreamLine TV er kompatibel med alle fjernsyn med en av følgende forbindelser:

 1. TOSLINK kabel (optisk / digital)
 2. RCA-kabel (analog)
 3. Jack adapter

Nøkkelfunksjoner:

 • Automatisk paring med høreapparater
 • Direkte streaming opp til en distanse på 10m
 • Optisk input og output
 • Støtter Dolby Digital sound
 • Streaming til flere sett høreapparater samtidig med en StreamLine TV
 1. Oppsettknapp
 2. RCA-tilkoblinger
 3. TV-indikator
 4. Strømindikator
 5. Modusknapp
 6. TOSLINK-tilkoblinger (optisk)
 7. Strømtilkobling

Automatisk paring - par StreamLine TV med høreapparatene dine i tre enkle steg:

Paringsprosessen starter automatisk. Så snart paringen er fullført lyser begge LED-indikatorene blått i cirka 30 sekunder.
 1. Slå på StreamLine TV
 2. Slå høreapparatene av og på
 3. Plasser begge høreapparatene oppå StreamLine TV

Paringsprosessen starter automatisk. Så snart paringen er fullført lyser begge LED-indikatorene blått i cirka 30 sekunder.

Paringen trenger kun å gjennomføres en gang. StreamLine TV kan pares med flere sett høreapparater.

Intuitiv LED indikator

Enkel håndtering: LED-indikatorene gir en klar oversikt av statusen til StreamLine TV.

Strømindikatoren er hvit: StreamLine TV starter opp.

Strømindikatoren er hvit: StreamLine TV starter opp.

Begge indikatorer blinker blått: StreamLine TV er på, men ikke paret til et høreapparat.

Begge indikatorer blinker blått: StreamLine TV er på, men ikke paret til et høreapparat.

Begge indikatorer er blå i cirka 30 sekunder: Paringen er fullført.

Begge indikatorer er blå i cirka 30 sekunder: Paringen er fullført.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren er blå: StreamLine TV er koblet til en elektronisk enhet (uavhengig av om det spilles et lydsignal eller ikke).

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren er blå: StreamLine TV er koblet til en elektronisk enhet (uavhengig av om det spilles et lydsignal eller ikke).

Begge indikatorene er grønne: StreamLine TV mottar et lydsignal via RCA-tilkoblingen.

Begge indikatorene er grønne: StreamLine TV mottar et lydsignal via RCA-tilkoblingen.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker grønt: StreamLine TV mottar ikke noe lydsignal via RCA-tilkoblingen eller volumet er for lavt.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker grønt: StreamLine TV mottar ikke noe lydsignal via RCA-tilkoblingen eller volumet er for lavt.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker rødt: Signalformatet støttes ikke.

Strømindikatoren er grønn og TV-indikatoren blinker rødt: Signalformatet støttes ikke.

Strømindikatoren er rød: StreamLine TV er på, men mottar ikke noe lydsignal.

Strømindikatoren er rød: StreamLine TV er på, men mottar ikke noe lydsignal.

Begge indikatorer blinker rødt: Feil. Kontakt din høreapparatspesialist.

Begge indikatorer blinker rødt: Feil. Kontakt din høreapparatspesialist.

Hvordan håndtere StreamLine TV

Ofte stilte spørsmål - StreamLine TV