X

Problemet med egen stemme, en unaturlig lyd.

Som audiografer forsøker vi å gi høreapparatbrukere en så naturlig lydkvalitet som mulig. Hørbarhet og at egen stemme høres naturlig ut er essensielle faktorer for at brukeren skal akseptere høreapparatet etter en førstegangstilpasning.

Alle høreapparatbrukere hører en forandring av egen stemme. Førstegangsbrukere og de med milde/moderate hørselstap strever spesielt med dette som gjerne oppfattes som okklusjon.

I et forsøk på å løse problemet med egen stemme, reduserer man ofte forsterkningen og øker ventileringen, noe som fører til redusert hørbarhet og taleforståelse i støy. Uansett blir resultatet et kompromiss mellom lydkvalitet og hørbarhet.

Inntil nå har dette velkjente problemet blitt ansett uløselig.

I et forsøk på å løse problemet med egen stemme, reduserer man ofte forsterkningen og øker ventileringen, noe som fører til redusert hørbarhet og taleforståelse i støy. Uansett blir resultatet et kompromiss mellom lydkvalitet og hørbarhet.

Signia Nx med OVP™
for naturlig egen stemme.

Signia Nx, kommer med en genial løsning til problemet med egen stemme. Ved å kombinere hørbarhet og naturlig egen stemme øker aksepten ved førstegangstilpasning. Uten kompromiss.

Verdensnyheten Own Voice Processing (OVP™) løser problemet med egen stemme og forbedrer aksepten ved førstegangstilpasning med 80% for misfornøyde brukere.*

Signia Nx gir en naturlig gjengivelse av egen stemme. Vår binaurale link, Ultra HD e2e, gjør det mulig å analysere og scanne omgivelsene, slik at brukerens egen stemme prosesseres helt uavhengig av alle andre lyder, inklusive andre stemmer. Dermed kan audiografen fininnstille høreapparatene for optimal hørbarhet av hele det akustiske lydbildet, uten å måtte velge mellom hørbarhet eller forbedret lydkvalitet av egen stemme.

På denne måten kan alle høreapparatbrukere dra fordel av Signia Nx med OVP™. Den gjengir alle lyder naturlig for å oppnå ypperlig lydkvalitet og skape en naturlig hørselsopplevelse. Det gjør at høreapparatet kan yte best mulig i alle lyttesituasjoner, til og med i de mest støyende.

Naturlig egen stemme,
basert på vår binaurale link.

For å oppnå naturlig egen stemme, prosesseres lyden av brukerens egen stemme helt uavhenig av alle andre lyder og stemmer.

Nøkkelen til OVP™ er vår oppgraderte funksjon Ultra HD e2e, som er en kontinuerlig binaural link i full båndbredde. Den bruker retningsmikrofonene til å presist scanne omgivelsene og gjenkjenner brukerens egen stemme; fra brukeren snakker til lyden treffer mikrofonene.

Egen stemme identifiseres umiddelbart og kontinuerlig, samtidig med parallell prosessering av egen stemme og resten av lydbildet.

Signia Nx gir dermed mest naturlig egen stemme og best taleforståelse i støy.

 

For å oppnå naturlig egen stemme, prosesseres lyden av brukerens egen stemme helt uavhenig av alle andre lyder og stemmer.

Kontinuerlig binaural link

Vår binaurale link, Ultra HD e2e, sørger for at de binaurale retningsmikrofonene søker presist etter brukerens egen stemme.

Identifiserer egen stemme

Mikrofonene identifiserer brukerens egen stemme. Kontinuerlig binaural lydutveksling sikrer nøyaktig og dynamisk gjenkjennelse i alle lyttesituasjoner.

Revolusjonerende parallell prosessering

Signia Nx er den første plattformen som prosesserer egen stemme umiddelbart og helt uavhengig av alle andre stemmer og lyder. En kombinasjon av naturlig egen stemme og kompromissløs audiologi.

Avansert prosessering av lydbildet,
enestående taleforståelse i støy.

Ultra HD e2e sørger for at den binaurale retningsmikrofonteknologien gir klar taleforståelse og et naturlig inntrykk i alle lyttesituasjoner. Til og med de mest støyende.

Nye algoritmer gjør det mulig for brukeren å orientere seg i lydbildet og få en utmerket romfølelse. En kompromissløs hørselsopplevelse i alle omgivelser.

Vårt utvidede dynamikkområde, med et maksimalt input på 113 dB, gir utmerket lydkvalitet ved høye input-nivåer. Det nye feedback-systemet gir stabil forsterkning som sikrer krystallklar lyd.

Hele systemet styres av Signias unike klassifiseringssystem. Det sikrer at OVP™ og prosesseringen av lydbildet jobber i perfekt harmoni for å gjenskape naturlig hørsel.

Enestående hørsel og Bluetooth

Signia høreapparater gir en naturlig egen stemme med kompromissløs audiologi og direkte streaming. På grunn av lavt strømtrekk kan Signia tilby et trådløst system som kombinerer Bluetooth og Ultra HD e2e – det eneste i bransjen.

Les mer
Signia høreapparater gir en naturlig egen stemme med kompromissløs audiologi og direkte streaming. På grunn av lavt strømtrekk kan Signia tilby et trådløst system som kombinerer Bluetooth og Ultra HD e2e – det eneste i bransjen.

Signia TeleCare, for en vellykket utprøvingsperiode

Med Signia TeleCare er det enkelt å følge med på en utprøvingsperiode, og få pasienter til å bli fornøyde høreapparatbrukere.

TeleCare introduserer full fjernstyring i nåtid, slik at audiografer kan finjustere brukerens høreapparater i virkelige situasjoner og i naturlige omgivelser – som et virtuelt hjemmebesøk.

Les mer
Med Signia TeleCare er det enkelt å følge med på en utprøvingsperiode, og få pasienter til å bli fornøyde høreapparatbrukere.