X

Enkel TeleCare-aktivering av brukeren i Connexx

Å komme i gang med et nytt verktøy har aldri vært enklere. TeleCare jobber smidig sammen med Connexx for å håndtere brukerdata og innstillinger. Med bare et tastetrykk kan du aktivere brukeren for TeleCare i Connexx.

Signia App – hold kontakten med dine brukere

Kombinasjonen av TeleCare og Signia App lar dine bruker venne seg til de nye høreapparatene sine på den mest behagelige måten. Lytteøvelser, daglig scoring av tilfredshet og chat-funksjonen gjør det mulig for deg å forstå brukerens behov bedre og yte en bedre service.

Kombinasjonen av TeleCare og Signia App lar dine bruker venne seg til de nye høreapparatene sine på den mest behagelige måten. Lytteøvelser, daglig scoring av tilfredshet og chat-funksjonen gjør det mulig for deg å forstå brukerens behov bedre og yte en bedre service.
Fjernjustering av høreapparater kan forbedre brukerens utprøvingsperiode vesentlig. TeleCare gir deg muligheten til å foreta nødvendige endringer uansett hvor brukeren er. Løs diverse udfordringer via chat eller videosamtale – og ved å sende dine brukere nye innstillinger til høreapparatene, som kan gjøres øyeblikkelig via Signia App. På denne måten øker du sjansen for en vellykket utprøvingsperiode og får mer fornøyde høreapparatbrukere.

Gi support i utprøvingsperioden: Fjernjustering

Fjernjustering av høreapparater kan forbedre brukerens utprøvingsperiode vesentlig. TeleCare gir deg muligheten til å foreta nødvendige endringer uansett hvor brukeren er. Løs diverse udfordringer via chat eller videosamtale – og ved å sende dine brukere nye innstillinger til høreapparatene, som kan gjøres øyeblikkelig via Signia App. På denne måten øker du sjansen for en vellykket utprøvingsperiode og får mer fornøyde høreapparatbrukere.

Hold samtalen i gang

TeleCare hjelper deg med å opprettholde kontakten med dine brukere, også etter endt utprøvingsperiode. Du kan fortsette å støtte dine brukere på avstand såvel som å sende oppdateringer om dine produkter, tjenester eller spesielle tilbud via målrettede chat-beskjeder direkte fra TeleCare.

TeleCare hjelper deg med å opprettholde kontakten med dine brukere, også etter endt utprøvingsperiode. Du kan fortsette å støtte dine brukere på avstand såvel som å sende oppdateringer om dine produkter, tjenester eller spesielle tilbud via målrettede chat-beskjeder direkte fra TeleCare.

Tilby dine brukere en fleksibel og moderne tjeneste.
Kom i gang i dag.

Prøv TeleCare gratis!